FIBREX HELLAS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

THERMO CONCRETE BARRIER FOIL

Συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες ανάγκες στην κτιριακή δόμηση και τις απαιτήσεις για εξέλιξη στις εφαρμογές Θερμομόνωσης του κέλυφους των κτιρίων, προσφέρουμε μια εγγυημένα αποδοτική και εύκολα εφαρμόσιμη ολοκληρωμένη λύση: τη Θερμοπρόσοψη CBF

Η Θερμοπρόσοψη CBF είναι μία μέθοδος, η οποία εκμηδενίζει τις θερμικές απώλειες (θερμογέφυρες), με την ενιαία επιφάνεια που δημιουργεί και αυξάνει υπέρμετρα τη θερμική αντίσταση του κτιρίου, μέσω της ανάκλασης.

Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα από εγχώριους και διεθνείς αρμόδιους φορείς. Όλα φέρουν την ενεργειακή σήμανση e2pilotκαι όλα έχουν αριθμό μητρώου εγγραφής στον Κ.Α.Π.Ε. (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), καθώς και πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών κανονισμών περί Ανακλαστικής Θερμομόνωσης.

Είναι πολύ εύκολα και προσιτά στην εφαρμογή τους, λόγω της εύκαμπτης μορφής και του λεπτού πάχους που έχουν. Είναι υπέρμετρα ανθεκτικά στο χρόνο και στις ακραίες καιρικές συνθήκες και πετυχαίνουν απόλυτη εφαρμογή και απόδοση εκεί που αντίστοιχα υλικά αδυνατούν. Είναι αδιαπέραστα από υγρασία και υδρατμούς.

ΟΦΕΛΗ

- 65% εξοικονόμηση της ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και το δροσισμό μιας κατοικίας χωρίς θερμομόνωση με αντίστοιχη εξοικονόμηση του κόστους των ενεργειακών δαπανών.

- Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του κτιρίου

- Σε νέα κτίρια, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η προστασία του φέροντος οργανισμού από τις θερμικές καταπονήσεις και την συμπύκνωση υδρατμών καθώς και η αρχιτεκτονική ελευθερία που προσφέρεται στον ιδιοκτήτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συντελεστής Θερμοπερατότητας σε ολόκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης U= 0,444W/m.k

Θερμική Ακτινοβολία 0,98R (ASTM E-408).

  • Ελαφρύ, ανθεκτικό, θερμοανακλαστικό υλικό με δομή κλειστών κυψελίδων που αποτελείται κατά 98% από αέρα γεγονός που του προσδίδει άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες και επίσης καθαρότητα αλουμινίου 99,9%.
  • Έχει μεγάλη ελαστικότητα οπότε δεν ρηγματώνει το εξωτερικό επίχρισμα, αλλά συνεργάζεται τέλεια μαζί του.

  • Δεν επηρεάζεται από την υγρασία η θερμομονωτική του απόδοση και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση και ευκολία εφαρμογής
  • Δεν αποσυντίθεται. Οι ιδιότητες του παραμένουν αμετάβλητες με την πάροδο του χρόνου και διαρκούν όσο και η ζωή του κτιρίου.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ CBF

Α. Εργασίες που πρέπει να προηγηθούν σε κτίριο υπό κατασκευή:

Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το χτίσιμο της τοιχοποιίας και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εξωτερικά του κτιρίου.

Β. Έλεγχος του υπόβαθρου – θερμοκρασίες εφαρμογής:

Κατάλληλα Υπόβαθρα: επιφάνειες από σκυρόδεμα, τούβλο, παλαιοί σοβάδες, YTONG ή ALFA BLOCK, τσιμεντόλιθος, πέτρα. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, χωρίς υπολείμματα λαδιού, σχετικά επίπεδο και χωρίς σαθρά τμήματα.

Θερμοκρασίες εφαρμογής: 5οC έως 35οC

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ THERMO CONCRETE BARRIER FOIL.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΤΟ CONCRETE BARRIER FOIL

Η μέθοδος Θερμοπρόσοψη CBF εφαρμόζεται εφόσον έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της εξωτερικής τοιχοποιίας (ενδεικτικά: τούβλο, σκυρόδεμα, Alfablock, Ytong, τσιμεντόλιθος κ.α.).

 

  1. Τοποθετούμε το ρολό του CBF, εξωτερικά του κτιρίου, σε διάταξη από πάνω προς τα κάτω και το στηρίζουμε στο πάνω μέρος με 2 - 3 πλαστικά βύσματα, μήκους 5 – 10cm, ανάλογα με το υλικό κατασκευής της τοιχοποιίας.
  2. Συνεχίζουμε την τοποθέτηση των ρολών κατά τον ίδιο τρόπο, καλύπτοντας το ένα ρολό με το άλλο κατά 5cm.
  3. Κάνουμε συγκόλληση στις ενώσεις (ραφές) εν θερμώ (με πιστόλι θερμού αέρα).
  4. Η τελική επιφάνεια της Θερμοπρόσοψη CBF ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση ανοξείδωτου νευρομετάλ, εφαπτόμενο στο CBF, και τη στήριξη αυτού με τα ίδια πλαστικά βύσματα (6 – 10/m2 ) και παραδοσιακό σοβά.

 

Η εγγυημένα και αδιαμφισβήτητα υψηλή απόδοση του CBF ως Θερμομονωτικό υλικό, η σκληρή και ανθεκτική τελική επιφάνεια με σοβά και ιδιαίτερα το πολύ λεπτό πάχος της όλης εφαρμογής (περίπου στα 3cm) καθιστούν την Θερμοπρόσοψη CBF την πιο ολοκληρωμένη και προσιτή λύση στη Θερμομόνωση του κέλυφους του κτιρίου, στη σύγχρονη δόμηση.

Εάν για την τελική επιφάνεια επιλεχθεί οποιαδήποτε άλλου είδους επένδυση (π.χ τσιμεντοσανίδα), δεν κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση νευρομετάλ και παραδοσιακού σοβά.

concretebarierfoil

 

Online

Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους